Advert
Advert
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Danıştay Sınavsız Atamalara Durdurma Kararı

Milli Eğitim Bakanlığında İlçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına (sınav şartı gözetilmeksizin ve duyuruda bulunulmaksızın) yapılan atamaların iptal edilmesi kararı.

Danıştay Sınavsız Atamalara Durdurma Kararı
  • 31.03.2017
  • 2.626 kez okundu

Milli Eğitim Bakanlığında İlçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına (sınav şartı gözetilmeksizin ve duyuruda bulunulmaksızın) yapılan atamaların iptal edilmesi kararı.

Milli Eğitim Bakanlığında İlçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına (sınav şartı gözetilmeksizin ve duyuruda bulunulmaksızın) yapılan atamaların iptal edilmesi yönündeki 11 Nisan 2016 tarihli başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlem ile söz konusu işlemin dayanağı olan ve 12 Ekim 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 13 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 5. maddesiyle değiştirilen 23. maddesinin (görevde yükselme sınavı şartına yer verilmemesi nedeniyle) iptali ve yürütmenin durdurulması istenmişti.Danıştay, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği esaslarına dair genel yönetmelikte yapılan değişiklikler ve bu değişiklikler hakkında verilen yargı kararları karşısında, yönetmeliğe dayalı olarak davalı idarece çıkarılan ve 12 Ekim 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması hakkında yönetmeliğin 23. maddesi ile getirilen ve ilçe millî eğitim müdürü kadrosunun görevde yükselme sınavına tabi kadrolardan çıkartılarak bu kadrolara atamalarda sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların aranmasına ilişkin düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada;Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 23 Ekim 2014 tarihli kararıyla söz konusu Yönetmeliğin 23. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği, bu kez 13 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlara ek olarak okul müdürü olarak ikinci görev kapsamında en az iki yıl asaleten görev yapmış olmak veya Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, hukuk müşaviri, şube müdürü, tesis müdürü, basımevi müdürü kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az bir yıl olmak üzere asaleten görev yapmış olmak şartlarının aranmasına ilişkin dava konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği anlaşılmaktadır denildi.Söz konusu düzenleme, 657 sayılı Yasa’nın temel ilkeleri olarak belirlenen kariyer ve liyakat ilkelerine uygun, objektif kurallar çerçevesinde atama yapılmasını engellediğinden hukuka aykırı bulunmuştur. Buna bağlı olarak ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına (sınav şartı gözetilmeksizin ve duyuruda bulunulmaksızın) yapılan atamaların iptal edilmesi yönündeki 11 Nisan 2016 tarihli başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlemde de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 6352 sayılı Yasa ile değiştirilen 2. fıkrasında öngörülen koşulların gerçekleşmiş bulunduğu göz önünde tutularak Adana ilinde, ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına (sınav şartı gözetilmeksizin ve duyuruda bulunulmaksızın) yapılan atamaların iptal edilmesi yönündeki 11 Nisan 2016 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlem ile söz konusu işlemin dayanağı olan ve 12 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 13 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 5. maddesiyle değiştirilen 23. maddesinin (görevde yükselme sınavı şartına yer verilmemesi nedeniyle) yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. MEB 7 gün içerisinde karara itiraz edebilecek.

Etiketler: /

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ